Prohlášení o ochraně osobních údajů

  1. Zaškrtnutím políčka „Souhlasím ze zpracováním osobních údajů“ udělujete provozovateli webového portálu Péče o rodiče.cz (www.peceorodice.cz), společnosti Afisinto s.r.o., vedené u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 101800, IČ 06385672, sídlo Údolní 226/87, 602 00 Brno (dále jen „Provozovatel“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovávala tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení; místo působení; adresa elektronické pošty; telefonní číslo; datum narození; IP adresa; fotografie nahrané na Webový portál; informace o Vašich zkušenostech s prací, jazykových a jiných znalostech; informace z profilového textu o Vaší osobě; případně údaje poskytnuté účtem z Facebooku nebo Google.
  2. Jméno a příjmení; místo působení; adresa elektronické pošty; telefonní číslo; datum narození; fotografie nahrané na Webový portál; informace o Vašich zkušenostech s prací, jazykových a jiných znalostech; informace z profilového textu o Vaší osobě je nutné zpracovat za účelem poskytnutí služby Webového portálu. Tyto údaje budou Provozovatelem zpracovávány po dobu 2 let od posledního přihlášení k účtu, poté budou z databáze vymazány. Informace ze zpráv zaslaných mezi uživateli v rámci Webového portálu, případně údaje poskytnuté účtem z Facebooku nebo Google je nutné zpracovat za účelem marketingovým a mohou být použity k reklamním účelům na webových stránkách třetích stran. Tyto údaje budou Provozovatelem zpracovávány po dobu 2 let od posledního přihlášení k účtu, poté budou z databáze smazány.
  3. Provozovatel Vás současně informuje, že Webový portál využívá soubory Cookies. Používáním Webového portálu s tím souhlasíte, pomocí internetového prohlížeče na svém počítači však můžete Cookies zablokovat nebo i vymazávat. Blokování Cookies však může omezit funkčnost Webového portálu.
  4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Současně udělujete i výslovný souhlas se zasíláním informací souvisejících s Webovým portálem na Vaši elektronickou adresu.
  5. Souhlas lze kdykoli odvolat, a to zasláním e-mailu se žádostí na adresu info@peceorodice.cz.
  6. Za účelem zajištění ochrany Vašich osobních údajů je nutné osobní údaje uvádět výlučně na místech k tomu určených.
  7. Zpracování osobních údajů je prováděno Provozovatelem, mohou k nim však mít přístup i někteří dodavatelé softwarového řešení: Drualas s.r.o., zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 274186, IČ: 059 89 621, se sídlem Strážkovická 276, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9; případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Provozovatel nevyužívá.
  8. Kdykoli během doby, po kterou Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo: souhlas kdykoli odvolat; vyžádat si informaci, jaké Vaše osobní údaje Provozovatel zpracovává; vyžádat si vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit; požádat o výmaz těchto osobních údajů; v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Provozovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.