Kdo jsme

Nápad na vznik portálu Péče o rodiče.cz vznikl před nedávnem vlastně náhodou. Naše rodina se dostala do situace, kterou zcela jistě zná i mnoho dalších rodin. Dosud vitální a zcela samostatná babička si zlomila obratel a několikatýdenní hospitalizace v nemocnici z ní udělala nesoběstačnou, s velkými obtížemi se pohybující stařenku. Téměř ze dne na den tak bylo nutné zajistit jí každodenní pravidelnou péči, protože jsme si my i babička přáli, aby mohla zůstat co nejdéle doma. Bohužel sociální systém jakoby se stárnoucí populací ani nepočítal. Domovy pro seniory přeplněné, domy s pečovatelskou službou nedostupné, pečovatelské služby často bez kapacity přijmout další klienty. Snažili jsme se proto sehnat pečovatelky i sami, ale narazili jsme na to, že vlastně není, kde je hledat...

Od toho je tu nyní portál Péče o rodiče.cz.
Jeho prostřednictvím bychom chtěli usnadnit život rodinám, které se starají o své nemohoucí blízké.

Jsme malá česká firma, která se každým dnem rozrůstá. Kromě zprostředkovávání kontaktu mezi pečovateli/kami a rodinami se zabýváme i problematikou pečovatelství jako takovou, hlavně co se týče situace soukromých pečovatelů/ek v České republice. Rádi bychom se stali místem, kde mohou rodiny i pečovatelé/ky najít jasně a srozumitelně zpracované užitečné informace z oblasti pečovatelství.