A. Běžná pomoc v domácnosti

Běžná péče v domácnostiTyto práce (úklid, vaření, praní, drobné nákupy) je možné poskytovat v rodinách na základě živnostenského oprávnění. S výhodou lze využít u seniorů, kteří nejsou závislí na péči druhých, tj. nepobírají příspěvek na péči. Jak ale začít?

První je cesta na Živnostenský úřad

Zahájení poskytování běžné pomoci v domácnosti jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je relativně snadné, k založení živnosti není nutné prokazovat odbornou ani jinou způsobilost.

Podnikání lze zahájit na kterémkoli Živnostenském úřadě (Centrálním registračním místě) vyplněním Jednotného registračního formuláře, který Živnostenský úřad sám předá na další úřady (Ministerstvu financí, příslušné Zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení - ČSSZ). Stejný formulář je nutné vyplnit v případě oznamování změn.

Podmínkou vydání živnostenského oprávnění je dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost (bezúhonnost není nutno dokládat, živnostenský úřad si ji sám ověří).

K poskytování běžné pomoci v domácnosti seniorům lze využít živnosti z oblasti živností volných:

  • praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
  • poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
  • poskytování služeb pro rodinu a domácnost
  • výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Poplatek za získání živnostenského oprávnění je 1000 Kč za všechny zvolené obory živnosti, nahlásit lze více oborů najednou, za ohlášení další živnosti případně změnu zaplatíte 500 Kč.

Zálohy na daně a pojištění

Po získání živnostenského oprávnění je nutno zajistit měsíční úhradu záloh zdravotního a sociálního pojištění, ev. i nemocenského pojištění. Pokud je ale podnikání pouze Vaším vedlejším příjmem, měsíční zálohy platit nemusíte, doplatek pojistného vyrovnáte až po skončení kalendářního roku a podání daňového přiznání.

Při zahájení podnikání jsou všechny odvody v minimální výši:

  • zdravotní pojištění - minimální záloha na zdravotní pojištění je 1601 Kč měsíčně, je splatná do 8. dne následujícího měsíce, číslo účtu zjistíte na internetových stránkách své zdravotní pojišťovny;
  • sociální pojištění - sociální pojištění 1731 Kč je nutné zaslat na účet Vašeho okresního pracoviště ČSSZ, v případě dobrovolného nemocenské pojištění je minimální měsíční částka 56 Kč, vše je splatné do 20. dne následujícího měsíce;
  • záloha na daň - při zahájení podnikání se neplatí vůbec.

Rozhodnout se musíte i ohledně vedení účetnictví – na výběr máte buď vést daňovou evidenci, kdy musíte sledovat všechny příjmy a výdaje a ty následně na konci roku vyúčtovat, nebo uplatňovat výdaje ve formě procenta z příjmů, tzv. paušální výdaje, kdy výdaje sledovat nemusíte a odečítáte každý měsíc předem danou částku bez dokládání dokladů. Pro začátek je určitě vhodné uschovat všechny doklady na výdaje spojené s podnikáním a o nejvhodnějším řešení se poradit s daňovým nebo účetním poradcem.

 

Běžná pomoc v domácnosti