Propouští Vám blízkého z nemocnice již nesoběstačného?

Nechcete jej dávat do ústavu?

Přinášíme Vám pár tipů, které by se Vám mohly hodit.

V nemocnici

  • Zjistěte si informace o nemoci či nemocích, kterými Váš blízký trpí. Budete lépe připraveni na rozhovor s lékařem. Současně Vám to umožní mít lepší představu o jeho stavu, očekávaném vývoji i prognóze, což usnadní plánování následné péče.
  • Promluvte si s ošetřujícím lékařem a dalším zdravotnickým personálem. Zeptejte se, jak na tom Váš blízký je a jakou pomoc bude po propuštění potřebovat. Je nutno rozlišovat služby domácí zdravotní péče a služby domácí sociální péče. Domácí zdravotní péče se týká zdravotnických úkonů a je hrazena ze zdravotního pojištění, některé úkony ale platí pacient nebo na ně přispívá. Domácí sociální péče je vždy za úhradu, jejím prostřednictvím lze zajistit pomoc při osobní hygieně, úklid, ale i stravu, pedikúru a další záležitosti nesouvisející přímo se zdravím. Mimoto existuje ještě domácí rehabilitační péče, kdy rehabilitační sestra dochází do domácnosti pacienta. Tu může předepsat rehabilitační lékař.
  • S lékařem si ujasněte, jaká je očekávaná délka péče. Většinou již při propuštění z nemocnice Vám mohou předepsat poukaz na poskytování domácí zdravotní péče na dobu prvních 14 dní. Pokud ne, nechce si poukaz předepsat praktickým lékařem Vašeho blízkého. Jistě Vám pomohou zařídit i domácí sociální péči.

V domácnosti

  • Proveďte nejnutnější opravy v domácnosti, kam se má Váš blízký vracet. Nejdůležitější je zajistit základní životní potřeby nemocného a předcházet úrazům. Může se tedy jednat o úpravu rozmístění nábytku, odstranění prahů, nákup nebo zapůjčení polohovatelné postele, různých madel, nástavce na WC, sedátka do vany, toaletního křesla, močové lahve, chodítka, berlí. Je vhodné vybavit se i plenkovými kalhotami.
  • Pokud bude Váš blízký i nadále bydlet sám, zvažte pořízení systému na přivolání pomoci, existuje celá řada různých monitorovacích a signalizačních zařízení, poskytována jsou většinou za malou úplatu.
  • Pokud je nutné Vašeho blízkého přestěhovat, záleží na očekávané délce pobytu. Pokud se jedná o dočasný pobyt blízkého mimo domov, pak je vhodné alespoň přehlásit na ČSSZ jeho důchod. Pokud bude spolubydlení trvalejší, pak je vhodné přehlásit i trvalé bydliště, najít pro něj nového praktického lékaře a zařídit přeposlání zdravotní dokumentace.  
  • Pokud si berete domů nevyléčitelně nemocného, je dobré spolupracovat s mobilním hospicem (seznam na www.hospice.cz). Většina hospiců nabízí kompletní podporu včetně zapůjčení veškerých pomůcek.
  • Vhodné je mít v domácnosti dotyčného léky dle pacientovy diagnózy a léky na bolest a snižující teplotu. Potřeba mohou být i ochranné krémy na pokožku, čistící emulze, elastická obinadla, většinou i tlakoměr, případně glukometr a základní polohovací pomůcky.
  • Pečlivě uchovávejte všechny lékařské zprávy Vašeho blízkého, aktualizujte seznamy užívaných léků včetně dávkování. Tyto dokumenty je vhodné vždy s sebou donést na kontrolu k lékaři.

Maxium úkolů delegujte!

Již od samého začátku pečování nezapomínejte na sebe! Dbejte na svůj volný čas. Zapojte rodinu a přátele; úkoly, které můžete, delegujte na další osoby!